Giới thiệu công ty

Công ty tư vấn doanh nghiệp Babuki là một công ty tư vấn chuyên biệt cho các doanh nghiệp cỡ vừa với các giải pháp hỗ trợ cho sự tăng trưởng cũng như đồng hành vượt qua những rào cản, thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong giai đoạn rất quan trọng này: hệ thống, quy trình, chỉ tiêu đo lường, KPIs,…

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của công ty:

1. Giải pháp chỉ được đưa ra sau khi công ty đã thực sự hiểu rõ hiện trạng của doanh nghiệp cũng như những mong đợi / mục tiêu của chủ doanh nghiệp.

2. Công ty không chỉ đơn thuần tư vấn về giải pháp mà đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn thực thi / triển khai hiệu quả giải pháp được đưa ra

3. Cam kết về hiệu quả triển khai / thực thi

Sứ mệnh của công ty là đồng hành với sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp cỡ vừa. Các lĩnh vực mà công ty tập trung nhiều nguồn lực: dược phẩm, y tế, phân phối, bán lẻ, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng.

Giá trị đem đến cho các doanh nghiệp

Các giải pháp của công ty cho phép doanh nghiệp:

  • Xác định chiến lược, mục tiêu phù hợp hỗ trợ tăng trưởng doanh số
  • Xác định những phân khúc khách hàng / khu vực địa lý / mảng kinh doanh mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp
  • Tăng hiệu suất công việc, tối ưu hóa chi phí vận hành
  • Xây dựng và nâng cao hệ thống báo cáo quản trị doanh nghiệp
  • Tự động hóa hệ thống vận hành doanh nghiệp với sự hỗ trợ của các hệ thống: Dashboard, KPIs, ERP, DMS, CRM

Cách thức tiếp cận

placeholder