Cách thức tiếp cận

Vấn đề nếu được phát hiện sớm & có cách giải quyết sớm sẽ tránh cho doanh nghiệp rơi vào những đợt khủng hoảng không đáng có.

Trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, có nhiều lúc thuận lợi (tăng trưởng nhanh về doanh thu & lợi nhuận) nhưng cũng có những lúc gặp những thử thách mà doanh nghiệp cần phải vượt qua để tiếp tục hành trình của mình. Babuki luôn tâm niệm: phòng ngừa luôn tốt hơn để vấn đề xảy ra (“phòng bệnh hơn chữa bệnh”) cũng như phát hiện, xử lý vấn đề sớm sẽ tốt hơn để vấn đề trở lên nghiêm trọng (khi vấn đề còn nhẹ thì thời gian, chi phí phát sinh để xử lý thường sẽ thấp).

Thường thì có 3 cấp độ chính mà doanh nghiệp sẽ đối mặt khi gặp thử thách (vấn đề):

  1. Suy giảm doanh thu & lợi nhuận nhưng lợi nhuận vẫn còn (>0). Ở cấp độ này thì đa số các doanh nghiệp, cấp quản lý chưa thấy đó là vấn đề (lợi nhuận vẫn > 0). Các bộ phận liên quan chính: kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng,…
  2. Khủng hoảng doanh thu & lợi nhuận và lợi nhuận < 0. Ở cấp độ này thì các doanh nghiệp đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này không chỉ liên quan các bộ phận chịu trách nhiệm cho doanh thu (kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng) mà hầu hết các bộ phận / phòng ban (liên quan đến chi phí)
  3. Khủng hoảng dòng tiền và lỗ nhiều. Ở cấp độ này thì vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng mạnh đến khả năng tồn tại và tiếp tục phát triển của doanh nghiệp. Lúc này không chỉ liên quan đến nội bộ doanh nghiệp mà sẽ cả những đối tác, khách hàng bên ngoài (các khoản nợ với ngân hàng, đối tác, công nợ với khách hàng,…)