Phương pháp triển khai

Khi tư vấn cho bất kỳ doanh nghiệp nào, Babuki coi việc của doanh nghiệp như là việc của mình để hiểu và đề ra cách thức giải quyết vấn đề và cách thức triển khai phù hợp nhất cũng như đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Babuki tin rằng tư vấn không chỉ dừng lại ở việc đề ra giải pháp mà cần đồng hành trong triển khai nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Cách tiếp cận / phương pháp triển khai đúng là cần thiết góp phần quan trọng vào hiệu quả thực hiện của dự án. Giải pháp đề xuất của Babuki dựa trên những am hiểu về chuyên môn và ngành nghề từ đội ngũ tư vấn của công ty với các phương pháp / cách thức mà doanh nghiệp (khách hàng) đang thực hiện. Trong đó, Babuki luôn tin rằng: hiểu rõ doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp,chi tiết vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải cũng như mong đợi / mục tiêu của doanh nghiệp là nền tảng để Babuki có thể đưa ra một đề xuất giải pháp phù hợp và có tính thực thi.

Y tế & Dược phẩm
Phân phối & Bán lẻ
Hàng tiêu dùng
Quản trị doanh nghiệp
Dịch vụ Tài chính
Phân tích dữ liệu