Phân tích dữ liệu lớn / dữ liệu phức tạp

1. Sự cần thiết

Thị trường trong thời đại công nghệ số đang thay đổi rất nhanh. Áp lực tăng doanh số, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, thấu hiểu khách hàng, liên tục đổi mới sản phẩm / dịch vụ, rủi ro trong đầu tư, truyền thông,… luôn là những câu hỏi thường trực đối với chủ doanh nghiệp / các nhà quản lý. Để đưa ra những chiến lược / quyết định đúng đắn thì rất cần những cơ sở, phân tích, báo cáo rõ ràng, chi tiết và nhanh chóng. Thời buổi lấy nhanh thắng quy mô.

Tuy nhiên, với hầu hết các công ty (chưa triển khai hệ thống ERP) thì các dữ liệu phân tán ở các bộ phận cũng như dữ liệu ghi nhận cũng có những hạn chế và chưa có sự đồng nhất nhất định. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hữu ích cho việc ra quyết định phụ thuộc rất lớn vào khả năng / cách thức phân tích phù hợp. Chậm phân tích, không có các phân tích phù hợp hỗ trợ ra quyết định đôi khi làm công ty lỡ mất những cơ hội đầu tư cũng như mất ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng,… ảnh hưởng đến doanh thu & lợi nhuận của công ty, thị phần trên thị trường.

2. Giải pháp của Babuki

Thu thập các dữ liệu liên quan từ các nguồn khác nhau: (1) Dữ liệu hiện có của doanh nghiệp; (2) Nếu cần thì phỏng vấn, trao đổi với ban lãnh đạo, các bộ phận liên quan của doanh nghiệp; (3) Nếu cần thì làm thêm các khảo sát (với khách hàng hoặc với nhân viên,…)

Đánh giá dữ liệu, đưa ra cách phân tích dữ liệu phù hợp.

Phân tích các khía cạnh liên quan, đưa ra một vài giải pháp có thể giải quyết vấn đề.

Trình bày, phân tích các giải pháp có thể với doanh nghiệp. Trên cơ sở trao đổi chi tiết thì hoàn thiện giải pháp tối ưu rồi lên kế hoạch triển khai chi tiết.

3. Lợi ích mang đến cho khách hàng

Hỗ trợ các quyết định liên quan đến chiến lược của doanh nghiệp: Tăng hiệu quả đầu tư, Giảm thiểu rủi ro, Dự kiến kết quả đạt được.

Hỗ trợ tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận gộp: Thấu hiểu khách hàng, Ước tính % chi phí đầu tư / lợi nhuận thu về, Đưa ra thứ tự ưu tiên các mục tiêu & giải pháp thực hiện.

Tối ưu chi phí vận hành: Phân bổ tối ưu nhân sự, Tối ưu chuỗi cung ứng, Ứng dụng công nghệ / hệ thống để tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp

Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp