Tái cấu trúc doanh nghiệp

1. Các vấn đề phổ biến

 • Chiến lược chưa phù hợp
 • Dòng tiền không an toàn
 • Cấu trúc công ty cồng kềnh
 • Thiếu thông tin tin cậy và thiếu báo cáo quản trị
 • Hệ thống và quy trình hoạt động chưa phù hợp
 • Chi phí hoạt động cao

2. Dịch vụ của chúng tôi

 • Rà soát, đề xuất chiến lược phù hợp hơn
 • Sắp xếp, tối ưu danh mục đầu tư hiên tại
 • Cải thiện quy trình hoạt động
 • Lựa chọn và triển khai hệ thống công nghệ phù hợp: ERP, DMS, CRM
 • Quản lý dự án / thay đổi

3. Lợi ích mang đến cho khách hàng

 • Hướng tập trung & phân bổ nguồn lực vào các chiến lược quan trọng, ưu tiên
 • Tối ưu chi phí hoạt động
 • Nâng cao hiệu quả báo cáo, ra quyết định, kiểm soát
 • Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả
Cách tiếp cận của chúng tôi?

Chỉ bắt đầu tư vấn triển khai sau khi xác định được giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp.