Chiến lược kinh doanh cho bộ phận kinh doanh mới

1. Khách hàng

Bối cảnh:

  • Một công ty phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam, làm dịch vụ phân phối thuốc, thiết bị y tế,… cho các công ty dược phẩm hàng đầu của nước ngoài.
  • Cùng với thời gian thì mức độ cạnh tranh càng cao dẫn đến % lợi nhuận gộp trên doanh thu ngày càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, nhu cầu của doanh nghiệp khi tìm đến một công ty phân phối không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trữ hàng hóa trong kho và giao nhận mà còn ở các khía cạnh khác: đăng ký sản phẩm, marketing, bán hàng,…
  • Trước tình hình đó, công ty quyết định xây dựng bộ phận mới: kinh doanh & marketing – cung cấp tất cả các dịch vụ cho doanh nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở dịch vụ kho & giao hàng.

Câu hỏi đặt ra: Chiến lược kinh doanh cho bộ phận mới?

2. Cách thức tiếp cận

  • Phân tích, đánh giá chi tiết thị trường: các phân khúc, mức độ cạnh tranh, khách hàng,…
  • Phân tích, đánh giá chi tiết các mô hình kinh doanh thành công
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng công ty (các vấn đề kinh doanh, tài chính, nhân sự,…, mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh,…) để có cách tiếp cận phù hợp

3. Giải pháp đề xuất

  • Bản chiến lược 5 năm hoàn chỉnh cho bộ phận kinh doanh mới: kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, ngân sách đầu tư,…
  • Chi tiết lộ trình triển khai theo từng giai đoạn
  • Danh sách các doanh nghiệp (khách hàng) và các phân nhóm thị trường tiềm năng
  • Kế hoạch ngân sách chi tiết cho năm đầu tiên
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp