Nâng cấp hệ thống phân phối cho công ty phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam

1. Khách hàng

Bối cảnh:

 • Một công ty phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam, làm dịch vụ phân phối thuốc, thiết bị y tế,… cho các công ty dược phẩm hàng đầu của nước ngoài.
 • Trên kênh bệnh viện (kê đơn) thì công ty giữ thị phần phân phối lớn nhất. Tuy nhiên, chính sách đấu thầu cho các sản phẩm kê đơn thay đổi liên tục à tạo sự bấp bênh kinh doanh trong kênh phân phối này, gây lo ngại cho các các khách hàng của công ty (các công ty sử dụng dịch vụ phân phối).
 • Để giảm thiểu rủi ro thì các khách hàng của công ty muốn phát triển nhiều hơn (tăng doanh số, tăng đóng góp) trên kênh phân phối quan trọng thứ 2 – kênh nhà thuốc (ít phụ thuộc vào đấu thầu, kê đơn,…)
 • Tuy nhiên, kênh phân phối này thì công ty lại đang thua kém đối thủ cạnh tranh chính
 • Một khách hàng tiềm năng (lớn nhất trong ngành) đang gần hết hợp đồng phân phối với đối thủ cạnh tranh chính. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu để khách hàng này đàm phán cơ hội hợp tác / sử dụng dịch vụ phân phối của công ty là hệ thống phân phối trên kênh nhà thuốc của công ty phải cải thiện (1 hợp đồng phân phối thường khoảng 3-5 năm. Nếu bỏ qua cơ hội này thì phải chờ 3-5 năm tới thì mới có cơ hội khác đàm phán với khách hàng này)

Câu hỏi đặt ra: Công ty có cần đầu tư luôn không? Nâng cấp hệ thống phân phối trong thời gian ngắn: 3-6 tháng liệu có khả thi?

2. Cách thức tiếp cận

 • Đánh giá xu hướng của thị trường và những hệ quả nếu công ty không nâng cấp hệ thống trong giai đoạn này.
 • Phân tích, đánh giá chi tiết hệ thống phân phối trên kênh nhà thuốc của công ty và yêu cầu của hệ thống phân phối mới (hệ thống nâng cấp)
 • Phân tích chi tiết chi phí đầu tư và vận hành để nâng cấp hệ thống phân phối hiện tại sang hệ thống phân phối mới
 • Phân tích tính khả khi và mức độ chi tiết kế hoạch triển khai trong thời gian ngắn à làm sao đảm bảo dự án theo đúng tiến độ mà vẫn hiệu quả.
 • Quản lý sự thay đổi và chấp thuận cho hệ thống mới từ đội ngũ nhân sự của công ty

3. Giải pháp đề xuất

 • Dự án khả thi và cần phải thực hiện luôn.
 • Thành lập team dự án với Trưởng ban dự án là CEO của công ty.
 • Lên kế hoạch dự án chi tiết – họp thường xuyên đội ngũ lãnh đạo công ty để toàn bộ đội ngũ hiểu tầm quan trọng cũng như hiểu chi tiết quá trình triển khai, thực thi
 • Truyền thông chi tiết cho đội ngũ.
 • Thực hiện thành công dự án nâng cấp trong vòng < 6 tháng.
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp