Nâng cấp hệ thống quản trị cho công ty dược phẩm mới nhận được khoản đầu tư của Quỹ nước ngoài

1. Khách hàng

Bối cảnh:

  • Một công ty phân phối dược phẩm nằm trong top tăng trưởng cao của thị trường, mới được quỹ đầu tư hàng đầu đầu tư.
  • Yêu cầu của Quỹ: xuất hóa đơn 100%, báo cáo quản trị nhanh chóng
  • Hệ thống đang vận hành của công ty: phần mềm kế toán không đáp ứng được yêu cầu. Gần như không có các hệ thống phần mềm hỗ trợ cho các bộ phận khác. Dữ liệu không đầy đủ, muốn làm một báo cáo nào đó thì mất tối thiểu 1-2 tuần.

Câu hỏi đặt ra: Công ty muốn nâng cấp hệ thống quản trị?

2. Cách thức tiếp cận

  • Tìm hiểu chi tiết hiện trạng vận hành cũng như kỳ vọng, ngân sách cho các hệ thống quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Phân tích, sàng lọc, lựa chọn các hệ thống phần mềm phù hợp: ERP, DMS, CRM,…
  • Thành lập Ban dự án từ phía doanh nghiệp với sự giao quyền từ chủ doanh nghiệp
  • Lên kế hoạch triển khai chi tiết

3. Kết quả bàn giao

  • Lộ trình triển khai các hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp: (1) ERP; (2) DMS; (3) CRM; (4) BSC và chỉ tiêu đo lường, KPIs.
  • Triển khai đồng thời và tích hợp thành công 2 hệ thống ERP & DMS. Toàn bộ thời gian triển khai chỉ trong vòng 6 tháng.
  • Kế hoạch triển khai chi tiết CRM & BSC
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp