Tái cấu trúc công ty phân phối dược phẩm ở Campuchia

1. Khách hàng

Bối cảnh:

 • Là công ty thành viên của tập đoàn phân phối dược phẩm lớn nhất Châu Á.
 • Thị trường phân phối dược phẩm Campuchia khoảng 500 triệu USD, tăng trưởng hàng năm
 • Năm 2014, thị phần công ty chỉ đâu đó 2% mà doanh số giảm liên tục, thua lỗ (luật doanh nghiệp của Campuchia thì dù công ty có thua lỗ thì vẫn phải đóng thuế tối thiểu 1% trên doanh thu), khách hàng sử dụng dịch vụ phân phối chỉ còn vài công ty

Công ty đứng trước một trong 2 sự lựa chọn:

 • Bán công ty ở Campuchia để cắt lỗ? Với một thị trường phân phối dược phẩm như Campuchia, quyết định rút khỏi thị trường này có phải là quyết định đúng đắn? Sau này liệu có cơ hội để quay lại? Nếu quay lại thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn để hiểu lại thị trường cũng như chiếm lĩnh thị phần?
 • Hoặc tiếp tục đầu tư để Tái thiết công ty vượt qua khủng hoảng?

2. Cách thức tiếp cận

 • Phân tích, đánh giá chi tiết thị trường: các phân khúc, mức độ cạnh tranh, khách hàng,…
 • Phân tích, đánh giá chi tiết hiện trạng công ty (các vấn đề kinh doanh, tài chính, nhân sự,…, mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh,…)

3. Giải pháp đề xuất

 • Cambodia là thị trường quan trọng, tiềm năng nên cần đầu tư để tái thiết công ty với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và thị phần trong các năm tới.
 • Nguồn lực hỗ trợ: công ty phân phối ở Việt Nam, cũng là thành viên của tập đoàn, chịu trách nhiệm hỗ trợ: nhân lực (cử nhân sự trực tiếp hỗ trợ vận hành, đào tạo,…), vật lực – bù lỗ thêm 1-2 năm cho công ty ở Campuchia.
 • Làm mới bộ máy lãnh đạo: Thay CEO và một số nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt do CEO mới phỏng vấn và lựa chọn).
 • Tối ưu hóa chi phí vận hành: nhân sự, điện nước
 • Giữ khách hàng hiện có: Tổ chức các cuộc gặp, họp với các khách hàng hiện tại để xin ý kiến cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như khẳng định với khách hàng rằng công ty sẽ chú trọng đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như mối quan hệ với khách hàng trong thời gian tới.
 • Tìm kiếm các khách hàng mới: Đẩy mạnh quá trình tiếp xúc với các khách hàng mới (networking), rút ngắn quá trình chuẩn bị các đề xuất (proposal) và tăng chất lượng của các đề xuất với sự hỗ trợ của nhân sự ở công ty Việt Nam.
Cách tiếp cận của chúng tôi

Cam kết kết quả triển khai / thực thi nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp